Wystarczyło kilkadziesiąt lat, aby karp stał się tradycyjną potrawą wigilijną. Karpia zawdzięczamy komunie, osobie Hilaremu Mincowi i Centrali Rybnej. Karp znany był już w wieku XII, spożywali go głównie czescy cystersi, którzy osiedlili się w dolinie Baryczy i założyli pierwsze stawy hodowlane karpia w okolicach Milicza. Niestety ciągłe wojny, konflikty zbrojne, pomoc żołnierzom w ich wyżywieniu, spuszczanie wody ze stawów przyczyniło się do wymarcia hodowli karpia. Potrzebne było ponad 100 lat, aby hodowla karpia na nowo się odrodziła. Karp zawdzięcza swoją sławę również Adolfowi Gaschowi, który w 1880 roku wystawił wyhodowanego przez siebie karpia na wystawie w Berlinie. Prawdopodobnie od tego czasu karp uchodzi za smaczną rybę. Musiało minąć jeszcze sporo lat, aby w latach 50-tych karp trafił na stoły wigilijne Polaków. Każdego roku Polacy zjadają około 0,5kg karpia na osobę. Karp dostępny jest w Lidlu, o którego każdego roku walczą konsumenci. Lidl nie sprzedaje żywego karpia, tylko karpia w płatach i filetach